Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat onze hersenen beter werken als we meer bewegen. Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU) vertelt ons dat meer bewegen leidt tot verbetering van de uitvoerende functies van onze hersenen: het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren.

Binnen de yoga lessen op scholen worden de leerlingen vanuit een ander gebied in zichzelf aangesproken dan bij de reguliere vakken. Yoga werkt verbindend en stimuleert de sociale samenhang. De leerlingen leren via bewegingen, muziek en oefeningen, zich open te stellen voor hun eigenheid en komen tot nieuwe ontdekkingen bij zichzelf en ook in relatie met de ander. Deze ervaringen ondersteunen alle andere vakken. Er ontstaan binnen deze lessen dynamische processen, waardoor de leerlingen zich beter leren aan te passen en goed om te gaan met problemen en dagelijkse gebeurtenissen. Zo verwerven ze onbewust levensvaardigheden die helpen om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen.

 

Yoga sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden

Het onderwijs is gericht om leerlingen goed voor te bereiden op een maatschappij die onophoudelijk veranderd. De 21e-eeuwse vaardigheden sluiten aan bij de vraag welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie zijn functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. Deze functies worden binnen de 21e-eeuwse vaardigheden ook genoemd. De yogalessen die ik geef sluiten aan bij zes van de elf vaardigheden.